Intresseanmälan för förening att nattvandra

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan föreningar i Öckerö kommun anmäla sitt intresse för att teckna avtal med nattvandring.nu. 

Samverkansavtal

Öckerö kommun, vuxenvandringen Öckerö och nattvandring.nu har ingått samverkan (IOP-avtal) kring nattvandring och föreningsvandring. Syftet är att få ut fler trygga, positiva, engagerade vuxna för att finnas till hands, kunna hjälpa, medla, råda, förebygga och skapa trivsel i Öckerö kommun.

När en förening tecknat avtal med  nattvandring.nu får föreningen följande: 

 • Reflexvästar
 • Startkit
 • Försäkring
 • Grundkurs i nattvandring grund

Extra bidrag

Som ett led i denna samverkan har föreningslivet blivit inbjudet till att engagera sig mot en få ett extra bidrag till föreningskassan.
Öckerö kommun har beslutat att 1 500 kr ges för varje vandring som en förening engagerar sig i.

Nattvandring för föreningar 

 • 2-5 personer från föreningen vandrar i grupp
 • Vandringar sker utvalda fredag- och lördagkvällar samt riskhelger som t.ex. skolavslutning
 • Vandring sker mellan klockan 21-24 men om behov finns går man längre.
 • Varje förening som deltar har västar och material.

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
031-976200
www.ockero.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • Bank-id
 • Föreningens namn
 • Föreningens organisationsnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa