Intresseanmälan för förening att nattvandra

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan föreningar i Öckerö kommun anmäla sitt intresse för att teckna avtal med nattvandring.nu. 

Samverkansavtal

Öckerö kommun, vuxenvandringen Öckerö och nattvandring.nu har ingått samverkan (IOP-avtal) kring nattvandring och föreningsvandring. Syftet är att få ut fler trygga, positiva, engagerade vuxna för att finnas till hands, kunna hjälpa, medla, råda, förebygga och skapa trivsel i Öckerö kommun.

När en förening tecknat avtal med  nattvandring.nu får föreningen följande: 

 • Reflexvästar
 • Startkit
 • Försäkring
 • Grundkurs i nattvandring grund

Så här går det till:

 • Föreningar ansöker om att nattvandra i e-tjänsten.
 • Fem föreningar per år ges möjlighet att nattvandra mot ett bidrag på 20.000 kr.
 • Föreningar som ansökt och beviljats nattvandring förbinder sig att vandra under 12 st nattvandringspass fördelat under året.
 • Föreningen engagerar minst två stycken personer för att nattvandra (från 20 år) och utser en kontaktperson inom föreningen. Även vuxna som inte tillhör föreningen är välkomna att vandra med föreningen.
 • Datum för nattvandringspassen får föreningen av Öckerö kommun och dessa sker främst under riskhelger mellan klockan 21.00 - 24.00.

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
031-976200
www.ockero.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • Bank-id
 • Föreningens namn
 • Föreningens organisationsnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa