Ansökan om lotteritillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Registreringslotteri beviljas ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Organisationen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. Registreringen gäller i tre år från att tillståndet beviljats.

En förening som registreras får då arrangera flera lotterier med en total omsättning för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en treårsperiod. Organisationer som har högre omsättning ska vända sig till Spelinspektionen.

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde och värdet av en kontant vinst får uppgå till högst ett prisbasbelopp.

Kommunen utser en kontrollant i samband med registreringen. Efter genomfört lotteri ska lotteriet redovisas för kontrollanten.

Obligatoriska bilagor:

  • Protokollsutdrag
  • Förteckning av styrelseledamöter
  • Senaste årsmötesprotokoll

Ni måste även registrera er om ni avser att börja sälja lotter eller vill ha möjligheten att skriva på lottlistor innan själva tillställningen äger rum.

Lotteriföreståndare

Lotteriföreståndaren väljs av föreningen på ett styrelsemöte och ansvarar för att se till att spellagen följs av föreningen. Lotteriföreståndaren ska också skicka in redovisning till utbildnings- kultur och fritidsförvaltningen. Detta görs enklast genom att bifoga en fil i meddelandefunktionen i ärendet.

Spellagen (2018:1138) - kommunens och Spelinspektionens ansvar

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag infördes – spellagen (2018:1138). Enligt den nya spellagen ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen (det som tidigare hette Lotteriinspektionen) för.

Öckerö kommun ansvarar för att besluta om registrering och ha tillsyn för lotterier som sker inom Öckerö kommun. Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner hanteras av Spelinspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa