Överenskommelse vid lån av digitalt lärverktyg i grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lån av digitalt lärverktyg under elevens studietid 

Öckerö kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern teknik används som ett naturligt lärverktyg i skolarbetet. Enligt skollagen kapitel 10 § 10 skall alla elever ha kostnadsfri tillgång till lärverktyg. Öckerö kommun erbjuder därför eleverna att genom lån disponera ett personligt digitalt lärverktyg under sin studietid. Det digitala lärverktyget är avsett att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet. 

Regler för lån och användning

I e-tjänsten får du läsa och godkänna reglerna för lån och användning av det digitala verktyget för lärande i skolan och hemmet för ditt barn. Du behöver gå igenom reglerna tillsammans med ditt barn.

Om eleven bryter mot reglerna 

Om eleven bryter mot reglerna har skolan rätt att ta tillbaka lärverktyget alternativt stänga av det från vissa tjänster. Om det finns misstanke att eleven inte använder lärverktyget enligt reglerna har skolan också rätt att begära kontroll av webbläsarhistorik och lärverktygets innehåll. Vid sådan kontroll kontaktar skolan elev och vårdnadshavare. 

När lånet upphör 

Lånet för lärverktyget upphör när du avslutar din skoltid i kommunens skolor eller när du får möjlighet att låna ett nytt. Eleven ska då lämna tillbaka verktyget till skolan. I vissa fall kan det vara möjligt att få köpa det och priset baseras på motsvarande märke och ålder utifrån gällande marknadspriser. 

Lämna tillbaka lärverktyget 

När lånet upphör lämnar du tillbaka lärverktyget, inklusive originalladdare och eventuella tillbehör, till skolan. Lärverktyget ska vara i samma skick som vid leverans, bortsett från normalt slitage eller skada som täcks av garanti. Andra skador skall anmälas till skolan så snart som möjligt när de uppstår.  

När du lämnar tillbaka lärverktyget kan du begära ett kvitto av skolan om du så önskar.   

Mer information fås i samband med inlämnandet.  

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med e-legitimation av myndig elev eller vårdnadshavare.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa