Utflyttningsanmälan för elev i grundskola

LÄS MER

Ska du flytta från Öckerö kommun?

När en elev ska flytta och sluta på sin skola i Öckerö kommun behöver en utflyttningsanmälan göras. I samband med utflyttningsanmälan kan du även säga upp eventuell fritidsplats.

Varför måste jag anmäla flytt?

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till en kostnadsfri utbildning. Skolplikten innefattar närvaroplikt i skolan, men också en rätt till utbildning. Hemkommunen ansvarar för att se till att alla skolpliktiga barn i kommunen får sin utbildning. Varje månad sker en kontroll mot Skatteverkets folkbokföringsuppgifter att alla elever folkbokförda i Öckerö kommun har en skolplacering. 

En huvudman för elevs utbildning, som inte är elevens hemkommun, är ansvarig för att lämna uppgifter till hemkommunen om när en elev börjar eller slutar i skolan enligt 7 kap. 22 § skollagen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa