Utflyttningsanmälan för elev i grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ska du flytta från Öckerö kommun?

När en elev ska flytta och sluta på sin skola i Öckerö kommun behöver en utflyttningsanmälan göras. 

Varför måste jag anmäla flytt?

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till en kostnadsfri utbildning. Skolplikten innefattar närvaroplikt i skolan, men också en rätt till utbildning. Hemkommunen ansvarar för att se till att alla skolpliktiga barn i kommunen får sin utbildning. Varje månad sker en kontroll mot Skatteverkets folkbokföringsuppgifter att alla elever folkbokförda i Öckerö kommun har en skolplacering. 

En huvudman för elevs utbildning, som inte är elevens hemkommun, är ansvarig för att lämna uppgifter till hemkommunen om när en elev börjar eller slutar i skolan enligt 7 kap. 22 § skollagen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa