Ansökan om skolskjuts på grund av särskilda skäl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten vänder sig till vårdnadshavare till barn med särskilda behov av skolskjuts.

Elever med särskilda behov

Rätt till skolskjuts på grund av särskilda skäl beslutas i varje enskilt fall genom individuell prövning av varje elevs möjlighet att ta sig till och från skolan. Skäl som ligger till grund för ansökan ska kunna styrkas med intyg. Beslut om skolskjuts på grund av särskilda skäl tas av chef för Centrala elevhälsan för barn- och utbildningsförvaltningen.

Tillfälligt funktionshinder eller olycksfall

Elev som skadar sig kan via försäkringsbolaget få taxi till och från skolan om skadan medför att eleven inte på egen hand kan ta sig till skolan. Kommunens olycksfallsförsäkring för alla barn och elever som är folkbokförda i kommunen gäller både under skoltid och på fritiden

Regler för skolskjuts

Läs reglerna för skolskjuts i Öckerö kommun. 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa