Enkät gällande enskilda avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bygg- och miljöenheten utför tillsyn av enskilda avlopp och den här e-tjänsten vänder sig till dig som ombetts svara på en enkät gällande fastighetens avlopp. Fastighetsägare som ska lämna in uppgifter har fått hem ett brev med information om det.

För att slutföra denna e-tjänst behöver du ha uppgifter till hands om fastighetens avlopp och vattenförsörjning.

På den karta du fått hem över din fastighet ska du rita in avloppet, vattenbrunnar och bergvärmeanläggningar. Denna karta behöver du sedan fota eller scanna och ladda upp i e-tjänsten.

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
031-976200

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa