Ansök om plats i förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan

Du måste göra en ansökan för varje barn du söker för.  Plats erhålls från det att barnet fyller ett år. Ansökan kan göras tidigast 12 månader innan önskat placeringsdatum under förutsättning att ditt barn är 6 månader. Ansöker flera barn på samma datum gäller födelsedatum som ordningsnummer.

Du behöver följande för att kunna genomföra en ansökan.

  • E-legitimation för sökande och medsökande (BankID, mobilt BankID )
  • Uppgift om medsökande (sysselsättning, kontaktuppgifter)
  • Placering (plats, datum)

Erbjudande om plats

Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in. 

Du får en bekräftelse via e-post om att vi tagit emot din ansökan, om du valt det, och kan alltid logga in på Mina sidor för att se status på din ansökan.

Observera att båda vårdnadshavarna måste signera samma ärende innan ansökan kan behandlas.

Mina sidor

På "Mina sidor" kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden, skicka och ta emot meddelande från din handläggare.

Regler för placeringar i förskola och fritidshem

Du kan läsa Regler för placeringar i förskola för mer information om taxor, avgifter samt turordningsregler.

 

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
031-976200
www.ockero.se/forskola

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings,- kultur- och fritidsnämnden
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa