Ansökan om fritidsplats

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fritidshem vänder sig till elever mellan sex och 13 år och ska bidra till barns utveckling, omsorg och lärande. Fritids uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritids ska ge barn den omsorg som krävs för att föräldrarna ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. I Öckerö kommun planeras och genomförs verksamheten i nära samarbete med grundskolan.

Ansökan

Du måste ansöka om plats innan ditt barn kan börja på fritids. Du kan även ansöka om plats i samband med: 

  • Inflyttningsanmälan
  • Skolvalet till förskoleklass

Uppsägning/avslutad placering

Du behöver säga upp placeringen när du inte längre har ett behov av omsorg, annars kommer vi att fortsätta debitera en avgift.

Barn i fritidsverksamhet, vars vårdnadshavare är föräldralediga, får behålla sin plats två veckor efter syskonets födelse. Därefter avslutas placeringen.

Barn i fritidsverksamhet, vars vårdnadshavare blir arbetslös, får behålla platsen två veckor. Därefter avslutas placeringen.

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings,- kultur- och fritidsnämnden
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa