Uppsägning av placering i förskola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppsägningstiden är 30 dagar från det att ditt ärende inkommit till Öckerö kommun och det är först när båda parter har signerat som ärendet skickas in till Öckerö kommun.

Du har rätt att använda och betalar för din plats till sista vistelsedagen oavsett om platsen används eller inte.

Du får en bekräftelse på att din begäran har inkommit och ett sista vistelsedatum.

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
031976200
www.ockero.se/forskola

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings,- kultur- och fritidsnämnden
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa