Vattenmätaravläsning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vattenmätare och självavläsning

Vattenmätare visar hur mycket vatten som används i fastigheten. Det är den här förbrukningen som avgör hur mycket du ska betala.

Avläsning

Du som har kommunalt vatten och avlopp ska läsa av och rapportera in mätarställningen minst en gång per år. Du får hem ett självavläsningskort i brevlådan. Här kan du registrera mätaravläsningen.

Frågor om e-tjänsten

Öckerö kommun
kommun@ockero.se
031-976200
www.ockero.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Abonnentnummer
  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa