Ansökan om modersmålsundervisning

LÄS MER

Här kan du ansöka om modersmålsundervisning i grundskola.

Om du vill ha undervisning i ditt modersmål i grundskolan måste du ansöka om att få det.

För att du ska få undervisning i modersmålet ska familjen aktivt tala språket hemma. Det kravet gäller inte för minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Du läsa mer om modersmål på Skolverket hemsida - Tema modersmål

Enligt Skollagen (10 kap 7 §) ska en elev i grundskolan som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk. Språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och att eleven har grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. I enlighet med skolförordningen (5 kap 10 §) är en huvudman skyldig att anordna modersmålsundervisning endast om minst fem elever önskar undervisning i samma modersmål och om det finns en lämplig lärare. Förskola och förskoleklass ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Skollagen 8 kap 10 §, 9 kap 10 §).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa