Nominering till utmärkelserna "Rör inte min kompis" och "Årets kultur- och fritidsperson"

LÄS MER

Nu kan du nominera till priserna

  1. Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet är ett pris som tilldelas en enskild person.  Prissumman är 10 000 kronor.
  2. Priset Rör inte min kompis ska bidra till att skapa ökad tolerans och ömsesidig förståelse för människor av olika bakgrund, motverka särbehandling och mobbing och utanförskap. Priset delas ut till en person, ideell organisation eller institution som verkar i Öckerö kommuns anda. Prissumman är 10 000 kronor. 

Nomineringar ska vara Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 30 november.  

 

 

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
+4631976200
www.ockero.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden
kommun@ockero.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa