Anmälan om eldstad/rökkanal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att få installera en eldstad måste du lämna in en anmälan till kommunen.

I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Anmälan ska innehålla

  • Kontrollplan eldstadlšnk till annan webbplats
  • Planritningar i skala 1:100
  • Fasadritningar i skala 1:100
  • Prestandadokumentation

Observera att du inte kan skicka in anmälan utan dessa dokument.

Bygg- och miljöenheten använder sig i regel av förenklad delgivning. Läs mer om delgivning på Öckerö kommuns hemsida.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa