Anmälan om eldstad/rökkanal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att få installera en eldstad måste du lämna in en anmälan till kommunen.

I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Anmälan ska innehålla

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa