Anmäl elevskada

LÄS MER

Om ditt barn skadat sig anmäler du det till Svedea försäkring.

Öckerö kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller också för ensamkommande barn och ungdomar.

Behov av tillfällig skolskjuts?

Elev som skadar sig kan via försäkringsbolaget få beviljat skolskjuts till och från skolan om skadan medför att eleven inte på egen hand kan ta sig till skolan. Kommunens olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt för alla barn och elever som är folkbokförda i kommunen.