Beställning av tanktömning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tömning utförs tidigast efter 3 arbetsdagar.

Priser: Se aktuell prislista.

Ordinarie Arbetstider Mån-fre 6:30-15:30

Tänk på att:
Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till tankens tömningsplats hålls i farbart skick. Det innebär att vägen ska vara fri från buskar, nedhängande grenar, parkerade bilar, redskap, cyklar m.m. samt växtlighet över körbana med minst 4,6 m. Transportvägen ska vintertid röjas från snö och hållas halkfri.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa