Inkomstuppgift för beräkning av förskole- och fritidshemsavgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Beräkning av avgifter för förskola och fritidshem

Avgiften för förskola och fritidshem bestäms utifrån den sammanlagda inkomsten för ett hushåll. För gifta och sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas eller de sammanboendes sammanlagda bruttoinkomster. Hushållets sammanlagda avgifter påverkas också av antalet barn som hushållet har inskrivna i förskola och fritidshem belägna i Öckerö kommun. 

Inkomstuppgifter ska lämnas när: 

 • barnet får plats i förskola eller fritidshem
 • familjens/hushållets ekonomi förändras
 • familjen/hushållets sammansättning förändras
 • kommunen skickar en begäran

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m.m.

Vad räknas inte som avgiftsgrundande inkomst?

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsstöd (f d bidragsförskott)
 • Lån/bidragsdel av statligt studiemedel
 • Rekryteringsbidrag
 • Socialbidrag (Försörjningsstöd)
 • Ersättning för merutgifter vid vårdbidrag
 • Inkomst av kapital
 • Familjehemsföräldrars omkostnadsersättning
 • Etableringsersättning

Varierande inkomster

Om inkomsterna varierar regelmässigt mellan månaderna bör en genomsnittlig beräkning per halvår göras. 

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings,- kultur- och fritidsnämnden
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation för sökande och medsökande (BankID, mobilt BankID )
 • Inkomstuppgifter för dig och din partner

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa